Trens de primera

Per . Actualitzat el

Tots els grups municipals, per unanimitat, han aprovat recentment el «Manifest en defensa de la millora del ferrocarril a Tarragona» que defineix cinc objectius bàsics per millorar el transport ferroviari a la nostra ciutat. Posteriorment, en un acte públic, s’ha fet evident el suport de la societat civil a través de les entitats socials als objectius que es plantegen en el manifest.

Des d’ICV-EUiA considerem que és molt important que en un tema tan rellevant es decidís tirar endavant un seguit d’actuacions per millorar el transport públic. Especialment ara, quan ha quedat demostrat el nul interès de l’actual govern de l’Estat per impulsar unes millores totalment necessàries com el corredor mediterrani, la millora dels serveis de rodalia i regionals o la superació dels problemes de l’estació de Tarragona.

Es podrà dir que el moment que s’ha triat per endegar la campanya pot comportar una bona dosi d’electoralisme i segurament és cert. Malgrat tot, la importància del tema el convertirà en un dels elements importants de la campanya electoral per a les municipals i seria bo que les diferents forces polítiques i el conjunt de la societat fessin seus els objectius recollits al manifest:

Implantar l’ample estàndard en el corredor mediterrani al seu pas per Tarragona.

Resoldre de manera urgent i prioritària els problemes d’accessibilitat de l’actual estació de ferrocarril.

Fer que la implantació de l’ampli europeu s’aprofiti per recentralitzar el pas de trens regionals de velocitat alta, trens de mitja distància i trens d’alta velocitat llarga distància pel nostre centre urbà.

Garantir una connexió ràpida d’uns quaranta minuts amb Barcelona des de l’estació central de Tarragona, amb trens de velocitat ràpida, com ja tenen Lleida i Girona.

Potenciar el servei de rodalia i la seva qualitat a fi i efecte de donar resposta a la ciutat i al conjunt del territori.

Són cinc objectius mínims, però el seu assoliment donaria solució a la major part dels problemes de mobilitat que té plantejats actualment el conjunt de la ciutadania, el port, la indústria i el turisme de la demarcació.

Correspondrà a les diferents entitats i administracions implicades traduir aquests objectius en propostes concretes que incloguin els aspectes més tècnics, econòmics o mediambientals en el sentit de cercar les millors solucions possibles per a cada un d’ells.

També és important evitar la improvisació contínua i el plantejament de solucions parcials que només afronten una part de la problemàtica o que només responen a uns interessos concrets sense tenir en compte d’interès general. Un exemple ben evident d’aquesta manera d’actuar ha estat el projecte presentat pel Ministeri de Foment sobre la implantació de l’ample internacional al Corredor Mediterrani, que només tenia en compte el transport de mercaderies i que originava un gran trasbals en el transport de viatgers a les nostres comarques.

Des d’ICV-EUA participarem activament en totes les actuacions que es decideixi tirar endavant conscients de la importància transcendental que la millora del transport ferroviari té per la nostra ciutat i el conjunt de la demarcació.