El pressupost per a serveis socials ha pujat un 61% des de l’esclat de la crisi

Els recursos municipals destinats a l’ajuda de les persones s’han anant incrementant des de l’any 2007 fins a superar els 9 MEUR anuals

Per . Actualitzat el

El de Tarragona pot presumir de ser un dels ajuntaments de tot l’Estat espanyol que més ha incrementat la seva partida pressupostària destinada a l’acció social per contrarestar els efectes de la crisi econòmica. Des de 2007, any en què el socialista Josep Fèlix Ballesteros va accedir a l’alcaldia, el consistori tarragoní ha anat incrementant progressivament els recursos públics destinats a atendre les necessitats bàsiques de la seva ciutadania, especialment en aquells col·lectius més desfavorits i desprotegits davant de la incipient crisi econòmica dels darrers temps. En aquestes dues legislatures l’àrea d’atenció a la persona, ara en mans del jove polític Javier Villamayor, ha incrementat el seu pressupost un 61%, superant l’exercici 2014 els 9 milions d’euros.

L’evolució creixent dels serveis socials de l’Ajuntament de Tarragona en temps de crisi, tant en el seu volum d’activitat com en la cartera de serveis oferts a la ciutadania, és esclaridora. Amb l’esclat de la recessió i el progressiu increment de l’atur, el risc d’exclusió econòmica i social –que fins aleshores amenaçava grups poblacionals concrets i clarament identificats per les administracions–, es va anar expandint a tots els estrats de la població. En aquests anys els serveis municipals d’ajuda a la persona s’han anat adaptant a una demanda creixent i, progressivament, s’han convertit en una de les àrees més importants del consistori, tant des del punt de vista del seu pressupost com pel nombre de professionals que treballa en els àmbits de la infància, la gent gran i els col·lectius desfavorits (famílies sense recursos i persones amb dependència).

Línies d’actuació

Ja fa un parell d’anys que l’Empresa d’Aigües de Tarragona disposa d’un fons social dotat amb més de 60.000€ per bonificar el rebut de l’aigua a les persones sense recursos econòmics. L’any 2013 se’n van beneficiar 261 famílies i l’any 2014, 269. També existeixen bonificacions fiscals per a les famílies nombroses i fa anys que hi ha disponibles ajuts econòmics per pagar l’impost de l’IBI i la taxa de la brossa, dels quals es beneficien més de mil ciutadans. L’Ajuntament ha augmentat fins a 345.000€ les ajudes d’urgència per les famílies en situació de risc social i que faciliten que puguin fer front a les despeses bàsiques de la llar. S’ha passat de 288 ajudes l’any 2010 a 757 l’any 2013 (un 263% més). També l’any 2013 es va arribar a 281 ajudes per pal·liar la pobresa energètica, que respecte les 50 de l’any 2010 representa un 562% d’increment.

L’any 2013 el programa Dinem a l’Escola va atorgar més de 500 beques menjador amb un pressupost de 115.000€. L’any 2014 es va duplicar aquesta xifra per donar resposta a les necessitats d’aquells infants que queden fora, en tot o en part, del sistema de beques menjador de la Generalitat.

La Teleassistència, suport tecnològic per persones grans que viuen soles i que es presta les 24 hores els 365 dies de l’any, es va ampliar el 2014 fins als 910 usuaris. Des del 2006 el nombre de persones beneficiàries s’han multiplicat per set.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), adreçat a la població fràgil o en situació de risc mitjançant el suport a la llar d’un Treballador Familiar unes hores a la setmana, s’ha augmentat fins a arribar l’any 2013 a 792 persones/famílies. L’increment més important va tenir lloc l’any 2008, en què es va doblar respecte al 2007. El servei és prestat pels professionals de la institució tarragonina Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
Totes aquestes accions, així com les derivades del programa Gent Gran Activa (amb més de 2.200 places gratuïtes amb tota mena d’activitats) i de la xarxa de Centres Cívics de Tarragona, es coordinen a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).