Les llistes d’espera baixen un 24% als hospitals de la Xarxa de Santa Tecla

El temps mitjà d’espera per operar-se de qualsevol de les intervencions garantides als hospitals de Santa Tecla i del Vendrell està per sota dels 4 mesos

Per . Actualitzat el

Els dos hospitals de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla (l’Hospital de Vendrell i l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona) van tancar l’any 2014 amb una reducció de les seves llistes d’espera quirúrgiques de més d’un 24%. Durant l’any passat, la major activitat a les sales d’operacions d’ambdós centres va repercutir en una major resolució de casos al Tarragonès i al Baix Penedès dins del paquet d’intervencions quirúrgiques garantides pel Servei Català de la Salut. El nombre total de pacients en espera de ser operats a data 31 de desembre de 2014 a ambdós hospitals es va situar en 1.071 persones, molt per sota de les 1.410 amb què es va tancar l’any 2013.

El còmput global de l’activitat quirúrgica dels dos centres hospitalaris de la Xarxa de Santa Tecla aporta una reducció de 339 persones a l’espera de ser operades durant l’any 2014, passant dels 1.410 de finals de 2013 als 1.071 de finals de l’any passat. L’evolució de les llistes d’espera quirúrgiques és especialment positiva al centre de la capital del Baix Penedès, on durant l’any 2014 es va assolir una reducció de més del 32%, passant dels 495 pacients (desembre de 2013) a 334 (desembre de 2014). A l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona la reducció de pacients en espera de ser intervinguts se situa prop del 18%, i passa de 915 pacients (a finals de 2013) a només 737 (finals de 2014). Pel que fa al temps d’espera mitjà per ser intervingut en qualsevol de les 14 intervencions quirúrgiques garantides pel Servei Català de Salut (cataractes, varices, hèrnies, colecistectomia, artroscòpies, prostatectomia, canal carpià, amígdales, pròtesi de maluc i de genoll, histerectomia, galindons i quist pilonidal) els dos centres presenten uns resultats globals per sota dels 4 mesos (3,85 mesos per ser exactes). En el cas del centre del Vendrell, el temps mitjà d’espera és de 3,30 mesos per a qualsevol de les 14 intervencions garantides pel Servei Català de la Salut. A l’Hospital de Santa Tecla el temps d’espera mitjà dins d’aquest paquet de processos garantits se situa en uns raonables 4,4 mesos.

Cal destacar que, a l’Hospital del Vendrell, a 31 de desembre de 2014, cap pacient en llista d’espera per a cap dels 14 procediments garantits feia més de 6 mesos que esperava. Ni tan sols en els casos de les intervencions de pròtesi de maluc i de genoll, processos que arrosseguen una major llista d’espera al conjunt de Catalunya amb terminis superiors a l’any en alguns casos. Segons els experts, aquest era un objectiu molt agosarat que s’havia plantejat el Departament de Salut per aquest 2014 i que, en el cas de l’Hospital del Vendrell, s’ha complert.

Una situació similar es registra a l’Hospital de Santa Tecla on, a 31 de desembre de 2014, només tres dels 737 pacients en espera (1 pròtesi de maluc, 1 cas d’amígdales i 1 artroscòpia) superaven els sis mesos a la llista. De fet, a inicis d’any el 74% dels pacients en llista d’espera als dos centres de la Xarxa de Santa Tecla (795 persones d’un total de 1.071) feia com a màxim tres mesos que estaven pendents d’intervenció.

llistes_espera

 

La clau, els professionals

Segons la doctora Maria Arenas, directora de l’Hospital del Vendrell, els bons resultats assolits pel centre durant el 2014 «són fruit de l’esforç dels professionals quirúrgics i de la resta de treballadors que col·laboren en l’assoliment de l’objectiu de millorar les llistes d’espera i, sobretot, en millorar la qualitat de la salut de la ciutadania al Baix Penedès i al Tarragonès Nord». La directora de l’Hospital del Vendrell destaca que «és motivador quan des del Departament de Salut se’ns demana una millora en el resultat de la salut dels ciutadans amb problemes. Per als responsables del servei sempre és més fàcil assolir bons resultats quan saben que la seva implicació repercutirà significativament en la qualitat de vida i benestar de les persones. El professional demostra en aquests casos encara més l’empatia envers el malalt».

Al centre vendrellenc és destacable el comportament de les llistes d’espera en «el cas concret de les pròtesis de maluc i genoll, on la patologia artròsica limita moltíssim la vida del pacient, la majoria dels quals són ja d’ edat avançada. El pacient agraeix molt que se li avanci la seva intervenció», afegeix la doctora Arenas. «Haver complert l’objectiu dels 6 mesos satisfà sens dubte la ciutadania i també al facultatiu, que sap pot ajudar el seu pacient. És remarcable que tots els 14 procediments garantits s’han complert en menys de 6 mesos, però més encara aquells que ens condicionen més la nostra vida quotidiana pel dolor i limitacions funcionals», conclou la directora de l’Hospital del Vendrell.

El doctor Xavier Oliach, director de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, coincideix a valorar com a fet clau la implicació del personal sanitari del centre en la millora de les llistes d’espera quirúrgiques. Oliach assegura que «des de l’Hospital de Santa Tecla fa molts anys que treballem per tal de poder donar als nostres pacients una resposta raonable pel que fa als temps de demora per a la intervenció quirúrgica. La feina l’hem centrat a modernitzar els sistemes d’informació, l’ambulatorització dels processos quirúrgics que en poden ser susceptibles, l’agilitat en la gestió dels nostres dispositius quirúrgics, i especialment la flexibilitat i implicació del conjunt dels professionals», apunta Oliach, que afegeix que «la valoració que fem dels resultats assolits aquest 2014 és, doncs, molt positiva, havent assolit tots els objectius que ens havíem marcat tant pel que fa al volum d’activitat quirúrgica com al temps d’espera dels nostres pacients».