Repsol revisa les línies submarines que connecten amb la plataforma Casablanca

La inspecció conclou que les instal·lacions es troben en bon estat

Per . Actualitzat el

Repsol ha finalitzat la inspecció de les línies submarines que connecten els diferents  pous de petroli amb la plataforma Casablanca. Els treballs es van iniciar el passat dia 3 de  gener i van finalitzar abans d’ahir.  Aquestes tasques d’inspecció, que es realitzen cada quatre anys i que no han  afectat la feina habitual de la plataforma Casablanca, han servit per comprovar que les  instal·lacions revisades es troben en perfecte estat.

Tan sols s’ha detectat una petita anomalia que ja s’han pogut corregir tot col·locant sacs de protecció sobre un cable perquè  romangués enterrat.  En aquests moments, s’ha finalitzat el treball de camp i ara cal analitzar les dades  obtingudes amb les inspeccions. La meitat d’aquestes dades ja han estat estudiades. A  més, per certificar la realització i resultats obtinguts amb la inspecció, s’ha contractat a  l’empresa d’auditoria independent Lloyd’s Register.

Els treballs s’han realitzat amb el vaixell noruec Volstad Surveyor que té a bord  dos robots no tripulats que emeten i graven imatges de les instal·lacions inspeccionades. Aquests equips tenen braços articulats i pinces que es dirigeixen des del pont de  comandament del vaixell. Es tracta d’equips que poden arribar a operar a una profunditat de 1.500 metres, encara que, en els treballs realitzats en l’àrea de la plataforma, la profunditat  màxima a la qual han arribat ha estat de 850 metres. S’ha utilitzat aquests equips per a fer el  canvi d’una bomba submarina del manifold dels pous de Lubina i Montanazo.

El personal a bord del vaixell ha estat de 64 persones, comptant el personal de servei del vaixell. Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb la col·laboració de les confraries  de pescadors de la zona que, durant tots els dies, han posat un vaixell pesquer a l’àrea de  treball per informar als vaixells que s’aproximaven sobre les accions que es estaven duent  a terme.D’aquesta manera, no entorpia ni la tasca dels pescadors ni els treballs d’inspecció  del Volstad Surveyor.

Al llarg d’aquest any, el pla d’inspecció de les instal·lacions de la plataforma  Casablanca preveu dos  treballs més. Una de les inspeccions previstes per a aquest 2015 servirà per analitzar l’estat de l’estructura sobre la qual s’aguanta la plataforma, coneguda com a «jaquet» i que té 161 m d’alt. L’altra de les inspeccions que es farà pretén analitzar l’interior de l’oleoducte principal i mesurar els seus nivells de gruix.