Els Muntanyans rep una subvenció per a la millora del seu estat ecològic

La subvenció cobreix el 90% dels costos de les actuacions proposades

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) per un total de 14.800,39 €, una quantitat que permetrà realitzar actuacions de finalització d’infraestructures i de millora de les condicions hidrològiques dels zones humides de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans. Aquesta subvenció cobreix el 90% del total dels costos d’execució i l’Ajuntament només haurà d’aportar el 10% dels costos més l’IVA total.

De totes les actuacions que permeten ordenar l’accés i donar informació a la ciutadania sobre els valors de l’espai, d’acord amb l’actual Pla Especial, restava un únic aspecte: completar la instal·lació de la passera de fusta paral·lela a la línia de costa, a l’entrada de l’EIN pel seu accés nord fins al terme municipal de Creixell, de manera que quedaria completat tot el recorregut previst en l’esmentat Pla Especial en allò que fa referència a passeres de fusta. Aquesta actuació s’ha anat realitzat per fases en aquests darrers anys amb les anteriors subvencions rebudes del Departament.

Es tracta de continuar la ubicació d’una passera de fusta tractada, ancorada al terra, que quedi aixecada sobre el sòl entre 20 i 40 cm per facilitar el pas de l’aigua i de la fauna de l’espai natural, en el camí situat entre els salats i la zona dunar, en el seu accés nord fins al terme municipal de Creixell completant, així, tot el recorregut inicialment previst. La passera afegida a l’actual permetrà la circulació dels vianants quan aquest tram del camí estigui inundat, la qual cosa succeeix freqüentment després de pluges intenses. Es calculen uns 70 metres de passera de les mateixes característiques a la ja instal·lada.

Del segon bloc d’accions subvencionades, destaquen les destinades a la millora de la salinitat de la zona humida EIN Muntanyans – Torredembarra. Aquesta millora es durà a terme mitjançant l’excavació (amb màquina retroexcavadora mitjana sobre pneumàtics) dels canals d’accés que permetin l’entrada de l’aigua de mar dins la zona de maresma rereduna, propera al pas soterrat que comunica la urbanització Nova Torredembarra amb la platja.

Cal recordar que aquesta darrera actuació va ser acordada pel regidor de Medi Ambient, Eduard Rovira, en el decurs de l’entrevista que va mantenir el 10 d’octubre passat amb el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) a Tarragona, Anton Ballvé. El motiu de la reunió, on van estar presents tècnics de l’Ajuntament, dels Serveis Territorials del DAAM i de la Direcció General de Medi Natural, va ser el futur del pas soterrat que comunica la zona urbanitzada de Nova Torredembarra amb la platja, un pas que va estar inundat uns mesos abans de l’estiu en ser retirada la bomba d’evacuació de l’aigua del freàtic seguint les indicacions dels propis Serveis Territorials.

En aquella reunió, la Generalitat va proposar realitzar canals interdunars per facilitar l’entrada d’aigua del mar a la zona humida rereduna, seguint les directrius dels treballs encomanats per l’Ajuntament de Torredembarra referents a la hidrologia de la zona. D’aquesta manera, amb aquesta subvenció es podrà donar compliment satisfactòriament a aquest acord per part de les dues administracions.