Aprovada la normativa de les terrasses del Passeig Marítim

Les sol·licituds s’han de tramitar a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Calafell ja ha aprovat definitivament, en el ple celebrat aquest mes de desembre, la normativa que regula l’ús d’ocupació de la via pública per part dels establiments del Passeig Marítim de Calafell. La posada en marxa d’aquesta normativa s’ha fet coincidint amb la nova remodelació del passeig marítim, que està duent a terme l’Ajuntament de Calafell.

L’objectiu d’aquesta normativa és regular les condicions i característiques bàsiques dels elements que es poden instal·lar a la via pública, assenyalant també quin són els límits d’ocupació, per tal de garantir la convivència entre els diferents usos del passeig, tant dels vianants com dels empresaris.

La normativa manté la superfície actual de les terrasses, però estableix que els primers 1,5 metres més propers a la línia de costa no es podran tapar lateralment, i els 3 metres restants sí.

La llargada de les terrasses comprendrà, com a màxim, la que correspon a l’establiment sol·licitant. Per tant, els espais d’entrada als edificis sempre quedaran lliures, per tal de garantir l’accés dels veïns als seus habitatges.

No s’admet la instal·lació d’elements acústics o de megafonia, ni tampoc es permeten les actuacions en viu.

A més, es resolen qüestions que havien estat controvertides, com la col·locació d’expositors comercials i elements publicitaris. En aquest sentit, resta prohibida la utilització d’elements de publicitat distinta a l’establiment. Pel que fa als expositors comercials, només es permetrà la utilització d’elements mòbils o desmuntables i que no alterin el sòl del Passeig Marítim.

A més, la normativa també fa referència a altres elements, com les mampares, jardineres i testos, el mobiliari auxiliar dels mobles de terrassa, la il·luminació, o l’ús d’estufes exteriors.

L’Ajuntament de Calafell ha volgut anar de la mà d’empresaris, comerciants i veïns implicats, a l’hora d’establir aquesta normativa i per això ha mantingut diverses reunions prèvies en les quals els ha anat informant del contingut de la nova reglamentació, així com de la possibilitat de presentar suggeriments. De fet, alguns dels suggeriments fets pels empresaris s’han incorporat a aquesta normativa.

Els establiments del Passeig Marítim interessats a tenir una terrassa exterior, han de tramitar les seves sol·licituds a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.