El Port creix un 11% fins novembre i mou 29 milions de tones

És un dels que ha registrat un major increment de l’Estat en termes de trànsit en valor absolut

Per . Actualitzat el

El tràfic acumulat durant els 11 primers mesos de l’any ha estat de 28,9 milions de tones; és a dir, un 11% més que en el mateix període de l’any anterior. El creixement és significatiu en tots els grans grups de mercaderies: líquids a doll (+4,5%), sòlids a lloure (+30,9%) i càrrega general (+4,2%), la qual cosa posa de manifest que la infraestructura portuària esdevé una important plataforma logística per a les exportacions i importacions de les empreses del territori i del seu hinterland (àrea d’influència).

Els moviment de contenidors al Port de Tarragona augmenta un 3,4% fins novembre El transport de contenidors és un dels tràfics estratègics del Port de Tarragona i fins novembre el moviment de TEU ha augmentat un 3,4%, fins els 140.568 TEU. Aquest creixement ha estat motivat per l’impuls de l’exportació de contenidors des del Port de Tarragona a destinacions internacionals (+27%) i d’importació (+34%). Els principals països de destinació de contenidors procedents del Port de Tarragona són Israel, Nigèria, Ghana, Guinea Equatorial i Costa Rica.

El moviment de mercaderies del sector energètic frega els 20 milions de tones fins novembre Els productes energètics, un dels principals tràfics tradicionals de la infraestructura portuària, manté el seu creixement a l’alça. Fins el mes de novembre, les terminals portuàries han manipulat més de 19,86 milions de tones de productes energètics, un 9,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+160,6%), el carbó (+66,2%) i els biocombustibles (+152,1%).

Pel que fa al moviment de productes químics, de gener a novembre el Port de Tarragona ha mogut més de 2 milions de tones, xifra que suposa un increment del 8,1% respecte gener-novembre del 2013.

L’augment també és significatiu en productes siderometal·lúrgics (+23,6%) i en adobs (+20,4%).

Continua el destacat creixement dels agroalimentaris

El Port de Tarragona és el primer port de l’Estat pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris. Fins el mes de novembre el Port ha manipulat 4,45 milions de tones d’agroalimentari, xifra que representa un creixement 28,9% respecte el mateix període de l’any anterior. Aquest dinamisme de creixement del tràfic portuari es reflexa especialment en els cereals i les seves farines, fins novembre la infraestructura portuària ha mogut 2,7 milions de tones (+42,8%).

La càrrega incrementa un 6,1% fins el mes de novembre

L’increment de les mercaderies carregades al Port de Tarragona, amb destinació la resta de l’Estat o destinacions internacionals, reafirma el paper de la infraestructura portuària tarragonina com a plataforma logística que facilita les exportacions i la internacionalització de les empreses del territori i de la seva àrea d’influència.

Fins novembre, la infraestructura portuària tarragonina ha vehiculat més de 7 milions de tones de mercaderies amb destinacions internacionals, o la resta de l’Estat.

2,8 milions de tones mogudes durant el mes de novembre

El mes de novembre és un reflex de la tònica de creixement dels tràfics al Port de Tarragona al llarg del 2014, i en especial d’aquest últim semestre. Aquestes xifres indiquen que la infraestructura portuària de Tarragona treballa en al bona direcció i fa palès que manté el seu protagonisme en el conjunt dels ports espanyols.

El Port de Tarragona ha mogut un total de 2,8 milions de tones de mercaderies durant el mes de novembre, un 5,6 % més que el mateix mes de l’any anterior. El creixement més significatiu en termes percentuals s’ha produït en els sòlids a lloure superant el milió de tones (+10,7%), i en especial en els cereals, pinsos i farines (+9,7%) amb un moviment de 518.532 tones durant el novembre, i el carbó (+12,4%). Així mateix, durant aquest mes també s’ha incrementat el moviment de càrrega general (+3,9%).