L’Ajuntament anuncia un increment del pressupost en Serveis Socials

Altres apostes són els Jocs del Mediterrani i la projecció de la ciutat mantenint l’estabilitat

Per . Actualitzat el

L’aposta pels serveis socials, el foment de l’ocupació i la projecció de la ciutat continuen sent els pilars bàsics del pressupost de l’Ajuntament per al 2015. Es tracta d’un «pressupost social i de consens», que respon a les línies del Pla d’Ajust aprovat al 2012 i vigent fins al 2022. El pressupost de despeses corrents ascendeix a 131,717 milions d’euros, que suposa un 1,01% més que l’any passat, descomptant prop de 3M d’euros de reconeixement de deute per garantir viabilitat de les empreses municipals.

El tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Pau Pérez ha explicat que «presentem un pressupost social, orientat a donar suport a les persones que més estan patint la crisi i això es tradueix en un increment d’un 38,7% de la partida destinada als serveis socials». Ha afegit que «des del 2007 aquest Govern municipal ha tingut clar que l’atenció social és prioritària i aquest partida ha tingut un increment sostingut. Però a més d’ajudar a suportar la situació econòmica, sabem que la millor política social és generar ocupació i, per això, la promoció econòmica i la projecció de la ciutat són claus per al creixement futur». «La finalització de les obres del Mercat i els projectes dels Jocs del Mediterrani seran motors impulsors de l’economia i l’ocupació i, per tant, de la millora de la qualitat de vida de la ciutadania», ha conclòs.

Es tracta d’un pressupost d’estabilitat amb una desviació mínima, que per aquest pròxim any, acumula un estalvi net de despesa corrent de 3 milions d’euros que es destinarà a inversió municipal. En total la inversió prevista per al 2015 serà de 28M d’euros. De del 2007, la inversió acumulada ascendeix fins als 300 milions d’euros. La gestió de l’actual govern ha facilitat la creació de fins a 44 bonificacions per reduir la pressió fiscal de les famílies i la reducció de la mitjana global de pagament a proveïdors fins als 18,44 dies.

L’aposta per les polítiques socials

– Augment d’un 38% la partida de Serveis Socials

– Fons social per ajudes a famílies pel pagament de taxes i altres impostos

– Des del 2007, aquest govern municipal ha posat en marxa fins a 44 bonificacions fiscals.

– Continuïtat dels convenis i acords amb entitats del 3r sector per la prestació de serveis conjunts.

– Manteniment dels ajuts i subvencions al teixit social de la ciutat.

– Ensenyament augmenta la partida en un 2%, posant en marxa el Pla Educatiu d’Entorn i garantint el transport escolar per a activitats pedagògiques.

– Posada en marxa del projecte Tarragona Cardioprotegida, que té com a principal objectiu facilitar la intervenció i tractament de les situacions d’emergència i aturada cardíaca i establir els circuits i protocols per la col·locació de desfibril·ladors a l’espai públic

– Els programes de Cooperació municipal tenen la seva continuïtat garantida i el seu pressupost s’incrementa un 2%

La generació de llocs de treball i la ciutat del 2017

– Es destinaran 12M € al desenvolupament dels projectes dels Jocs del Mediterrani 2017.

– Subvencions al foment de l’ocupació: es mantenen els ajuts a les empreses per la contractació de persones en atur. L’ajut econòmic consisteix a sufragar una part de la despesa que li suposi a l’empresa la contractació del treballador.

– La continuació del pla de promoció de polígons i l’impuls del turisme de creuers són claus per atraure noves inversions, dinamitzar el comerç i generar ocupació.

– L’Ajuntament destina un 0,73 de les despeses corrents a programes pel foment de l’ocupació

Finalització projectes i 28M € en inversió

– La continua millora i eficiència de l’Administració ha permès la reducció en un 7% de la contractació de serveis i subministraments bàsics.

– Compleix el pla de reequilibri de l’EMT amb una aportació de 3,2 M €. Així s’elimina el dèficit de l’empresa, mantenint el bitllet social per a persones grans i escolars. Això suposa allunyar, de manera definitiva, el perill de privatització.

– Garanteix el finançament del Mercat Central amb una aportació total de 9,8 milions d’euros.

– Reactivació del Pla Integral de la Part Alta, tot i els incompliments de la Generalitat, l’Ajuntament destinarà 0,8 milions d’euros per continuar amb el desenvolupament dels projectes de rehabilitació de la Part Alta.