La fisioteràpia a la residència de Llevant

L’activitat física és una gran eina per potenciar el benestar físic, social i psicològic dels residents

Per . Actualitzat el

L’augment de l’esperança de vida ens posa davant del repte d’atendre una població que, al nostre parer, ha d’afrontar l’envelliment com una part més del cicle vital i del seu desenvolupament personal: «Afegir vida als anys i no anys a la vida».

Des de l’àrea de Fisioteràpia de la Residència  Santa Tecla-Llevant, el nostre objectiu és fomentar l’envelliment actiu dels nostres residents, potenciant el seu benestar físic, social i psicològic. Entre els 60 residents del nostre centre i els 7 usuaris de centre de dia trobem diferents perfils de persones que hem de tractar:

Les que presenten un procés agut i necessiten un tractament específic.

Les que mantenen una capacitat activa però que, de vegades, estan poc motivades i per això necessiten estimulació psicomotora.

Les que presenten una limitació física tan important que necessiten que el professional doni suport a les seves mobilitzacions.

Per tant, el fisioterapeuta esdevé un punt clau en aquest procés d’envelliment, ja que ajuda a mantenir les capacitats físiques i psicomotores, potenciant les mancances que es presentin en aquell moment.

Per a dur a terme aquest treball realitzem una valoració de la persona, la qual cosa ens permet detectar les necessitats, marcar els objectius que volem assolir i plantejar un pla de treball.

Fisioteràpia adaptada

Segons les característiques i les necessitats de les persones que estan al programa de fisioteràpia de la Residència, establim diferents tipus de treball de fisioteràpia.

Podem fer un treball individualitzat, dirigit a rehabilitar els processos aguts com fractures, síndromes postcaiguda, etc., de manera que, un cop assolits els objectius, la persona pot tornar-se a integrar en la seva vida i fer activitats tant físiques com socials participant un altre cop de la vida diària del centre.

Cal destacar també les activitats realitzades de manera grupal (sessions de psicomotricitat i gimnàstica grupal), que es realitzen diàriament i que estimulen la gent gran des dels diferents vessants (motriu, psicològic, social…).

Una altra de les activitats grupals que actualment es duen a terme, és el taller de sardanes, on es treballen aspectes psicològics (reminiscència), socials (interacció) i aspectes motors (ballar la sardana, cadascú amb el tipus d’ajuda tècnica que necessita).

Des de la nostra àrea valorem positivament l’alta participació en aquest tipus de teràpies.

Finalment, per l’alt grau de dependència que presenten molts dels nostres usuaris, una funció molt important que desenvolupem és la de mantenir l’activitat física d’aquells que no poden fer-ho per ells mateixos. Això es fa de manera passiva, fent-los fer els moviments adequats.

La fisioteràpia està integrada, com una disciplina més dins l’equip interdisciplinari on tots els professionals posen el seu granet de sorra perquè aquest procés d’envelliment sigui una etapa activa de la seva vida.