La Xarxa de Santa Tecla redueix un 26,2% les seves llistes d’espera en un any

El nombre de pacients pendents d’operar-se passa de 1.518 a 1.079 en el període comprès entre octubre de 2013 i octubre de 2014

Per . Actualitzat el

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ha aconseguit reduir un 26,2% el nombre de pacients en llista d’espera quirúrgica a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. A data 31 d’octubre de 2013 els centres de la institució tarragonina tenien un total de 1.518 persones esperant per ser intervingudes d’algun dels 14 processos quirúrgics garantits pel Servei Català de Salut. A finals d’octubre d’aquest 2014 el nombre de pacients en llista d’espera es va fixar en 1.079, és a dir, 439 usuaris menys que dotze mesos abans. Aquesta reducció de les llistes d’espera a la Xarxa de Santa Tecla, d’un 26,2%, cal atribuir-la en part a la major activitat desenvolupada als quiròfans que la institució té al territori (Hospital del Vendrell, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i Complex Sanitari de Llevant). A finals d’any els professionals de la Xarxa de Santa

grafic_llistes

Tecla hauran realitzat més de 9.600 intervencions quirúrgiques, fet que representarà un 1,6% més que en l’exercici de 2013.

Al Tarragonès, les llistes d’espera per ser intervinguts o bé a l’Hospital de Santa Tecla o al Complex Sanitari Llevant han passat de 1.071 persones (octubre de 2013) a 720 (octubre de 2014). Segons les previsions de la Xarxa de Santa Tecla, a finals d’aquest 2014 s’hauran realitzat al Tarragonès un total de 6.200 intervencions quirúrgiques, 30 més que l’any passat.

L’activitat a les sales d’operacions també s’incrementa al Baix Penedès. La projecció indica que a finals d’any a l’Hospital del Vendrell s’hauran practicat 3.500 operacions, 126 més que l’any 2013. Això ajuda que a la comarca el nombre de pacients en llista d’espera hagi passat de 447 persones (octubre de 2013) a 359 a data de finals d’octubre de 2014.

Pel que fa a l’increment de l’activitat als quiròfans, mereix una especial menció les intervencions programades, que a finals d’aquest 2014 podrien experimentar un creixement del 2% en relació a l’any anterior. Segons la projecció, a finals del pròxim mes de desembre els professionals de la institució hauran realitzat un total de 131 operacions programades més que l’any passat, mostra fefaent de l’esforç organitzatiu i del personal sanitari per resoldre un major nombre de casos al territori.  Dintre de les intervencions destaca també el progressiu increment de l’activitat en Cirurgia Major Ambulatòria (sense ingrés hospitalari) que puja tant al Tarragonès com al Baix Penedès. L’any 2013 el nombre d’altes hospitalàries de CMA entre les dues comarques va ser de 5.870. Enguany les previsions són aproximar-se molt a les 5.900 altes.

Pujada moderada en altes hospitalàries i a urgències

El 2014 és un any de moderat increment de l’activitat assistencial en general a les dependències de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. A banda de la pujada en les sales d’operacions, l’organització també registra una pujada en l’activitat hospitalària, tant pel que fa al nombre d’altes com als serveis d’urgències.

En el cas de les urgències, els dos hospitals de la Xarxa de Santa Tecla (Hospital del Vendrell i Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona) experimenten aquest 2014 un increment conjunt del 0,7%. Els dos centres, l’any passat, van atendre un total de 113.487 casos. Enguany, segons les previsions i el ritme de funcionament del servei fins a finals d’octubre, les previsions són que a data 31 de desembre s’hagi arribat a les 114.286 urgències ateses entre els dos centres. En el cas del Baix Penedès, el nombre d’urgències totals pujarà aquest 2014 fins a les 66.834 (l’any passat es van registrar un total de 66.520). Al Tarragonès, en canvi, es preveu un petit descens dels casos atesos. Dels 46.653 casos atesos l’any 2013 es passarà amb tota probabilitat a 46.455 un cop hagi acabat l’any.

Les dades anuals d’hospitalització de pacients també indiquen una progressió a l’alça de l’activitat. Tant a l’Hospital del Vendrell com al de Santa Tecla el nombre d’altes de pacients superarà a final d’any les registrades durant l’exercici de 2013. Així, l’any passat al centre vendrellenc es van realitzar un total de 4.537 altes hospitalàries, mentre que aquest 2014 les previsions apunten a les 4.615 altes. A l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona, per la seva banda, es preveu arribar a les 6.273 altes hospitalàries.

Aquesta major activitat als dos hospitals de la Xarxa de Santa Tecla també es veu reflectida en les altes derivades d’intervencions en Cirurgia Major Ambulatòria, operacions que permeten l’usuari retornar al seu domicili al cap de poques hores. L’Hospital de Santa Tecla acabarà l’any amb més de 3.400 altes de CMA, mentre que l’Hospital del Vendrell en realitzarà unes 2.500.

 

Unes 758.000 consultes ateses a les sis Àrees Bàsiques de Salut (ABS) gestionades per la Xarxa Santa Tecla

Segons les previsions de la Xarxa de Santa Tecla, un cop acabi l’any les sis ABS gestionades per l’entitat sociosanitària hauran atès 757.979 consultes de tota mena d’usuaris i usuàries del territori i població desplaçada, sobretot, en època de vacances d’estiu. Parlem d’una quantitat de consultes molt similar a la registrada l’any 2013, en el qual es van comptabilitzar un total de 759.000 consultes entre tots els serveis de primària que la institució té al Tarragonès i al Baix Penedès.

L’ABS de l’Arboç acabarà l’any havent atès 78.893 consultes per 76.618 l’any 2013. L’ABS de Calafell passarà de les 120.429 de l’any passat a 122.297 aquest 2014. L’ABS del Vendrell acabarà amb 188.246 consultes per 196.241 el 2013. L’ABS Tarragona passarà de les 54.044 a les 55.049. La de Torredembarra, de 194.898 a 195.038. I la de Vila-seca, de 117.511 a 118.455 consultes.