Els municipis petits, els grans beneficiaris

El document inclou una dotació extraordinària de 6 milions d’euros destinada a ajudar els municipis de menys de 20.000 habitants

Per . Actualitzat el

Vídeo: Tomàs Varga

El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat, amb la unanimitat de tots els grups que hi són representats (CiU, PSC, ERC, i PP) el pressupost de què disposarà la institució per a l’any 2015, que ascendeix a 143.720.000 euros, que representa un increment del 3,28% respecte a l’any anterior. Aquests comptes anuals donen prioritat als municipis de la demarcació, sobretot als més petits, oferint-los el màxim suport tècnic i econòmic possible, i de retruc, estimulant l’ocupació al territori. D’aquests prop de 144 milions, 122.382.000 corresponen a la corporació; 15.000.000 corresponen a l’Organisme Autònom Base Gestió d’Ingressos i 6.338.000 a l’Organisme Autònom Patronat de Turisme i Desenvolupament Local.

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del territori, la Diputació ofereix més recursos que mai als municipis, ja que el pressupost del 2015 inclou una dotació extraordinària de 6 milions d’euros destinada a finançar obres d’equipaments en poblacions de menys de 20.000 habitants. A més, s’intensifica l’ajut tècnic ofert des de la institució als ajuntaments, a través d’un increment de la plantilla de secretaris, interventors i personal d’assessoria econòmica i jurídica que donen suport en les tasques de gestió del món local.

50 milions d’euros per al món local

El Servei d’Assistència Municipal (SAM) és l’àrea que gestiona totes les atencions que la Diputació focalitza en els municipis. De fet, representa el 20,46% del pressupost, és a dir, gairebé 30 milions d’euros.

D’aquesta dotació, el Pla d’Acció Municipal 2015 se n’endú més de 10 milions d’euros, destinats íntegrament a sufragar part de la despesa corrent dels municipis (7.130.000 euros) i a finançar diferents programes d’inversions en equipaments municipals (2.893.000 euros). D’aquesta manera, entre el 2011 i el 2015 la Diputació haurà donat resposta a les peticions fetes des del món local del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb un total de 50 milions d’euros, una aportació que representa la injecció de diners més gran feta mai per la institució al món local.

D’altra banda, un any més es consigna una partida de la Diputació de Tarragona (aquest any vinent serà de 1,9 milions d’euros) per al Programa General del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), segons l’acord signat amb la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu la millora dels equipaments municipals.

Altres actuacions destacades són el suport als consells comarcals a través de dos projectes, amb els quals col·labora la Diputació: l’aportació de 540.000 euros que es destinaran a sufragar les despeses derivades del transport escolar no obligatori, i 4,8 milions d’euros per a donar suport a programes d’inversions i serveis als ajuntaments. A més, es desplegaran tot un seguit de programes destinats a la millora de la salut pública i la promoció d’hàbits de vida saludables, en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Suport a l’acció cultural, social i educativa

D’altra banda, a través del Servei d’Assistència al Ciutadà, amb un pressupost de 22,5 milions d’euros, s’incrementen les partides destinades a donar suport als municipis en l’àmbit de les activitats culturals i inversions en equipaments. Destaquen, entre molts altres, els ajuts per actuacions incloses a l’e-catàleg, amb l’objectiu de potenciar el dinamisme i la creativitat cultural al territori (1 milió d’euros), i els ajuts per a escoles de música municipal (300.000 euros).

Pel que fa a la gestió educativa que realitza aquesta àrea, la Diputació procura, com en anys anteriors, que les restriccions pressupostàries no afectin els centres d’educació especial, artística i musical que la institució gestiona a Tarragona, Reus i Tortosa, ni al Museu d’Art Modern. Amb l’aportació de 15,6 milions d’euros, la Diputació ratifica aquest compromís, atès que el manteniment i la qualitat d’aquests centres educatius formen part del nucli essencial de la missió de la institució. A més, val a dir que la institució ha incrementat els diners destinats a beques a estudiants de les escoles i conservatoris de titularitat de la Diputació, que enguany assolirà la quantitat de 95.000 euros.

Tanmateix, amb l’objectiu de col·laborar en la reducció de l’atur, es consigna la quantitat d’1,1 milió d’euros per crear i gestionar plans d’ocupació destinats a aturats de llarga durada, gestionats a través de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, destinats fonamentalment al manteniment i millora del medi natural. Així mateix, com a compromís amb les persones que, actualment, pateixen més a la nostra societat, la Diputació col·laborarà amb diverses entitats socials que ajuden a les persones més desafavorides. Entre les aportacions, destaquen 100.000 euros a Càritas Diocesana Tarragona i Tortosa i 100.000 euros més al Banc d’Aliments.

La Diputació fa un especial esforç en aquests comptes en l’aportació de recursos econòmics a favor de la promoció del nostre territori, tant en l’àmbit del turisme de costa com el d’interior. Per aquest motiu, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que gestiona les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l’Ebre, compta per al 2015 amb 6.338.000 euros de pressupost.

L’Àrea que gestiona la xarxa viària de titularitat de la Diputació, el Servei d’Assistència al Territori, destinarà més de 13 milions d’euros a la construcció, manteniment i millora de les carreteres de titularitat de la Diputació al territori, tenint com a referència general el Pla Zonal de Carreteres, creat per assegurar un progrés equilibrat del territori.

També cal destacar que, per a l’exercici 2015, es destinen 418.000 euros a impulsar diferents programes de difusió del coneixement i d’impuls tecnològic a les empreses, a través de l’aliança amb la Universitat Rovira i Virgili. Aquest suport forma part d’una de les línies estratègies de la institució a favor del territori i de la millora constant del seu model socioeconòmic, basat en el coneixement.

Totes les actuacions que es duen a terme des de la Diputació es desenvolupen mantenint com a referent el Pla Estratègic de la corporació, seguint les directrius d’eficàcia i eficiència corporatives reconegudes per organismes internacionals, d’acord amb els criteris d’excel·lència del model EFQM, com a resposta a la voluntat de millora contínua en la qualitat dels serveis que ofereix la institució.

Consens de totes les forces polítiques

Tots els grups amb representació al plenari han donat el seu vot afirmatiu als pressupostos per al 2015. En aquest sentit, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet s’ha mostrat satisfet «del darrer pressupost que aprova aquesta corporació», amb el qual «s’assoleixen o se superen els objectius marcats a inicis de mandat, a través del Pla Estratègic de la Diputació 2011/2015». Poblet ha destacat que es tracta «d’aconseguir que el territori sigui millor que fa quatre anys». Durant el plenari, el president de la Comissió d’Hisenda i Economia, Benet Jané, ha detallat els comptes als assistents i ha ressaltat que es tracta d’un pressupost totalment «equilibrat entre ingressos i despeses» que dóna resposta a les necessitats del territori.

Per la seva banda, el portaveu del grup de CiU, Josep Maria Cruset, ha destacat que aquests pressupostos serveixen per «vehicular els recursos disponibles amb l’objectiu de crear riquesa, treball i progrés al nostre territori». A més, Cruset ha agraït a tots els grups polítics el seu suport, que a fet possible la «unanimitat de l’aprovació». El portaveu de PSC, Josep Masdeu, ha posat de manifest que «és un pressupost important, que representa una eina eficaç i real per al territori». Al seu torn, pel que fa a ERC, el seu portaveu, Tomàs Bigorra, ha ressaltat que es tracta d’uns «pressupostos elaborats amb criteris d’austeritat i cooperació amb el món local». Finalment, el portaveu del PP, Sebastià Domènech, ha destacat que «estem davant del pressupost més alt dels últims cinc anys».

Manifest institucional contra la violència envers les dones

Durant el ple, la Diputació de Tarragona s’ha sumat a la celebració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que es va celebrar el passat 25 de novembre arreu del món, amb la lectura del manifest consensuat per l’Institut Català de les Dones, les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). La lectura ha anat a càrrec de la diputada Judit Fàbregas.

Amb aquest gest, la Diputació vol refermar el seu suport i compromís envers aquesta qüestió, així com expressar el màxim rebuig a la violència de gènere.