El mèrit dels professionals de la salut

Per . Actualitzat el

La crisi afecta cruelment la sanitat. S’hi destinen menys recursos econòmics i, en canvi, l’exigència envers la qualitat del servei, tant des del punt de vista de l’administració que l’ofereix com des del punt de vista dels usuaris (com és lògic i obligat) es manté. Aquesta setmana a notíciestgn els convidem a reflexionar al voltant del nostre sistema sanitari públic, en el qual els hospitals tenen un paper preponderant, ja que són els equipaments on al final s’atenen els casos que, per la seva complexitat, no poden ser solucionats en el primer esgraó del sistema, la xarxa d’atenció primària.

Des de fa diversos anys els mitjans de comunicació, les forces polítiques, els sindicats i bona part de la societat parlem sovint sobre la sostenibilitat del nostre  excel·lent model sanitari, gratuït i universal. I poques vegades ho fem parlant dels èxits o del bon funcionament general del sistema malgrat les dificultats. Poques vegades ho fem per aportar solucions constructives, realistes i en clau de futur. En canvi, sí que parlem sobre com poden afectar a la qualitat del servei les continuades retallades pressupostàries i no dubtem a emetre missatges apocalíptics que parlen de la imminent desaparició del model pel qual s’ha treballat durant dècades. Hem entrat en una dinàmica negativa que, afortunadament, si fem cas dels principals índexs de satisfacció entre els usuaris dels nostres hospitals i ambulatoris, no és un bon reflex de la realitat.

Des que va esclatar la crisi, i malgrat les restriccions pressupostàries, els centres del nostre territori i del conjunt de Catalunya han incrementat continuadament la seva activitat. Cada any s’atenen més pacients, es resolen més casos i, a més a més, amb l’auge de les noves tècniques de Cirurgia Major Ambulatòria, cada vegada les persones han de passar menys temps ingressats als centres. També es redueixen, tot i que seria desitjable que a un major ritme, les llistes d’espera quirúrgiques. Així ho apunten tots els indicadors d’activitat dels proveïdors de sanitat pública a Catalunya, que en termes generals han mostrat una capacitat excepcional per adaptar-se a una nova realitat pressupostària sense que els usuaris s’hagin vist afectats. Tot al contrari, les enquestes de satisfacció entre els usuaris dels nostres hospitals mostren que la població aprova àmpliament tant el sistema com l’atenció que reben. De fet, la gran majoria de la població tornaria a confiar en el seu hospital de tota la vida i, molt important, en els seus professionals, quan es tracta d’un tema cabdal com és la salut.

Una prova més de l’excel·lent nivell dels hospitals del nostre entorn és el rànquing anual TOP 20, elaborat per una consultora independent especialitzada que avalua tots els hospitals de l’Estat espanyol (tant públics com privats). Des de l’any 2007 el territori sempre ha estat representant en aquest rànquing, com a mínim, amb un hospital premiat. Premis a estructures integrades per persones, per professionals, que dia rere dia s’esforcen per donar un bon servei a la ciutadania. I això malgrat la crisi.