S’aprova el Pla Local Tarragona Jove 2016

L’educació, la cultura, el treball i la salut són els quatre eixos rectors del document

Per . Actualitzat el

En sessió ordinària del consell plenari d’avui 21 de novembre, el consistori tarragoní ha aprovat, inicialment, el Pla Local Tarragona Jove 2016. El Pla Local Tarragona Jove recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut, les quals són el resultat d’un treball d’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut implementades al municipi, la qual cosa ha permès realitzar un diagnòstic de les persones joves de la ciutat de Tarragona. Aquest pla és una eina que coordina d’una manera integral les accions i els serveis que s’adrecen al col·lectiu de joves de la ciutat de Tarragona.

Aquest pla s’emmarca en les polítiques estratègiques de l’Ajuntament de Tarragona i en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, aprovat pel Govern de la Generalitat. El PLTJ és, doncs, una actualització i una concreció de l’aposta estratègica de l’Ajuntament, i planteja l’any 2016 com a horitzó per a l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius i línies de treball que s’hi recullen.

Tal com ha remarcat la consellera delegada en matèria de joventut, Ivana Martínez, el Pla ha estat elaborat en funció d’una metodologia que integra els criteris tècnics de transversalitat. Així, des del plantejament de renovació del Pla, i seguint la pauta del Pla Nacional, la consellera apunta que «les polítiques de joventut han de ser concebudes a Tarragona des d’una perspectiva globalitzadora i, en el grau que sigui possible, transversal –interdepartamental, interinstitucional, participada–, per tal que permeti, tant a institucions com a la societat civil, proporcionar una resposta integral i coordinada al gran espectre de les necessitats i les expectatives juvenils».

Des del punt de vista executiu, el PLTJ s’estructura en quatre grans eixos rectors (educació i desenvolupament, cultura, treball i salut), nou programes d’actuació i més de trenta projectes d’acció, que es corresponen amb les àrees temàtiques on se situa el nucli de les necessitats i les expectatives juvenils actuals.

El Pla Local Tarragona Jove 2016 s’integra dins la missió de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, que rau a millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat, oferint-los uns serveis de proximitat que els acompanyin al llarg del seu procés de transició personal, dotant-los de suport en el seu desenvolupament amb la implementació de recursos i accions educatives i culturals i afavorint-ne el protagonisme i la implicació a través dels següents principis: La joventut com a valor; l’acompanyament en la transició cap a l’autonomia personal; la proximitat, l’accessibilitat i l’atenció igualitària; i la creativitat.

El Pla Local Tarragona Jove 2016 es posa a disposició de la població jove de la ciutat amb la voluntat de donar resposta als aspectes més rellevants i primordials que puguin afectar al seu projecte de vida. Aquest pla descriu un guió, un full de ruta que convida a les entitats, col·lectius i persones joves a mantenir-lo viu, present i revisable, tant pels programes i serveis desplegats com pels recursos que s’hi destinen.