Les queixes per paneroles i rates es redueixen un 25%

Ematsa a doblat el nombre d’actuacions per fer front a aquestes plagues

Per . Actualitzat el

Les actuacions per reduir les paneroles i rates s’han doblat respecte al mateix període que l’any anterior. La conseqüència d’aquestes tasques de desinfecció ha estat la reducció en un 25% de les queixes veïnals. Així ho demostren les dades obtingudes per l’Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) que, des de l’abril de 2013, es va fer càrrec del servei de desinfecció i desratització del clavegueram municipal.

L’èxit d’aquests resultats ve donat per l’aplicació de mesures correctives a preventives. És a dir, abans de 2013 les actuacions es feien puntualment i, gairebé a demanda dels veïns, quan detectaven la presència d’insectes o rosegadors. Un canvi de sistema que ha permès rebaixar a la meitat el nombre de queixes ciutadanes. És a dir, amb aquest nou model s’actua tot l’any ininterrompudament i amb un sistema de desinfecció constant a tota la xarxa de clavegueram per disminuir la presència d’aquestes plagues. Els resultats -dos anys després de la seva posada en marxa- és que els avisos veïnals han baixat exponencialment. En aquest sentit, al 2012 es van registrar 550 queixes, mentre al 2013 van ser 485, el que representa una reducció anual d’un 12%. Enguany, s’han rebut 394 avisos, la qual cosa representa una reducció del 16%.

Pel que fa a les xifres de les actuacions preventives les dades també són rellevants. Al 2012 es van fer 528 actuacions, mentre que al 2013 van ser 10.047 actuacions, la qual cosa suposa multiplicar per 19 el número total d’actuacions i disminuir a la meitat el número d’actuacions correctives (per avisos veïnals). Les dades d’enguany encara són més positives. En concret s’han fet 15.004 actuacions. Això suposa quasi doblar el número d’actuacions i reduir un 25% les actuacions correctives (per avisos veïnals).

Principals punts forts de la campanya de desratització i desinfecció

· Servei telefònic de 24 hores amb formació dels operaris del centre de control per fer un filtratge i ser més resolutius a l’hora de donar resposta. Fins ara l’horari era de 8.00h. a 15.00h.

· S’ha reforçat l’activitat preventiva per evitar la proliferació de paneroles i altres insectes i rates.

· S’ha posat en marxa un sistema innovador per eliminar rates mitjançant la detecció de calor i de moviment a la xarxa de clavegueram de la ciutat.

· Increment de personal en les tasques de desinfecció i desratització.

· Augment de la vigilància al clavegueram, d’aquesta manera la informació obtinguda s’actualitza i està a disposició del servei, per aconseguir més eficiència.

· S’ha aconseguit més eficàcia i més control, ja que el manteniment del clavegueram ja el fa Ematsa. L’empresa d’aigües és el responsable de tot el manteniment del clavegueram. Per tant, amb l’assumpció del servei de desinfecció i desratització es pot actuar de forma més global. En definitiva, s’han posat tots els mecanismes per eradicar el problema i ser més eficients. Cal recordar que, tot i que a l’estiu és quan hi ha més presència de paneroles, es continua actuant tot l’any amb les tasques de prevenció per aconseguir reduir al màxim aquests insectes.

· Més coordinació entre el servei de neteja municipal i del de desinfecció i desratització.

· Des de l’any passat es desenvolupa un aplicatiu informàtic (Gis Plagues) per gestionar tota la informació de manera integrada. Aquesta nova eina permet entrar les dades a través d’un terminal des dels mateixos pous de registre on es fan les actuacions. Per tant, més control encara per mantenir a ratlla les plagues al clavegueram.

Progressió d’avisos veïnals i actuacions en els darrers tres anys

1. Avisos veïnals:

– 2012: 550

– 2013: 485 (467 fins 1 de novembre). Suposa una reducció anual del 12%.

– 2014: 394 (fins 1 de novembre).

– Suposa una reducció del 16% fins a 1 de novembre.

2. Actuacions:

– 2012: 528 correctives + 0 preventives=528 actuacions totals

– 2013: 268 correctives (233 fins a 1 de novembre) + 9.779 (7.647 fins a 1 de novembre) preventives= 10.047 actuacions totals. Suposa multiplicar per 19 el número total d’actuacions i disminuir a la meitat el número d’actuacions correctives (per avisos veïnals).

– 2014 (fins a 1 de novembre): 174 correctives + 14.830 preventives = 15.004 actuacions totals. Suposa un quasi doblar el número d’actuacions i reduir un 25% les actuacions correctives (per avisos veïnals)