El Port registra el millor setembre de la història

Ha mogut 3 milions de tones de mercaderies durant aquest mes

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona ha mogut un total de 3 milions de tones de mercaderies durant el mes de setembre, un 32,8% que el mateix mes de l’any anterior, i que el situa com el millor setembre de la història de la infraestructura portuària en tràfic de mercaderies. El creixement més significatiu en termes percentuals s’ha produït en els sòlids a lloure superant el milió de tones (+59,9%), i en especial en els cereals, pinsos i farines (+127,5%) amb un moviment de 590.285 durant el setembre. Així mateix, durant aquest mes també s’ha incrementat el moviment de líquids a doll (+24,6%) i el de la càrrega general (+0,7%).

La tendència a l’alça en el tràfic d’agroalimentaris durant aquest mes de setembre també es veu reflectida en l’augment del moviment de camions que entre i surten de les instal·lacions portuàries per a carregar la mercaderia, i la seva posterior distribució al client final. D’aquesta manera, el nombre de moviments registrats de camions, d’entrada i sortida, és superior a 62.500 només durant el mes de setembre, xifra que representa un increment del 18,6% respecte el mes d’agost i un 25,6% respecte el setembre del 2013.

El tràfic acumulat durant els 9 primers mesos de l’any ha estat de 23,1 milions de tones; és a dir, un 11% més que en el mateix període de l’any anterior. El creixement és significatiu tant en la càrrega de mercaderies des del Port de Tarragona (+7,6%) com en la descàrrega (+12%), la qual cosa posa de manifest que la infraestructura portuària esdevé una important plataforma logística per a les exportacions i importacions de les empreses del territori i del seu hinterland (àrea d’influència).

Les exportacions de contenidors augmenten un 39,2%

El transport de contenidors és un dels tràfics estratègics del Port de Tarragona i fins setembre el moviment de TEU ha augmentat un 7,6%, fins aconseguir els 118.553 TEU, enfront els 110.168 TEU de 2013. Aquest creixement ha estat motivat per l’impuls de l’exportació de contenidors des del Port de Tarragona a destinacions internacionals (+39,2%) i d’importació (+43,4%). Els principals països de destinació de contenidors procedents del Port de Tarragona són Israel, Nigèria, Ghana i GuineaEquatorial.

El moviment de mercaderies del sector energètic supera 16 milions de tones fins setembre Els productes energètics, un dels principals tràfics tradicionals de la infraestructura portuària, manté el seu creixement a l’alça. Fins el mes de setembre, les terminals portuàries han manipulat més de 16 milions de tones de productes energètics, un 9,3% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+96,2%), el carbó (+46,6%) i els biocombustibles (+74,4%).

Pel que fa al moviment de productes químics, de gener a setembre el Port de Tarragona ha mogut 1,7 milions de tones, xifra que suposa un increment del 10,9% respecte gener-setembre del 2013.

L’augment també és significatiu en productes siderometal·lúrgics (+15,9%), en adobs (+25%) i moviment de materials de construcció (+14,3%).
Impuls dels sòlids a lloure

Quant als sòlids a lloure s’han mogut en total, entre gener i setembre, 6,6 milions de tones de mercaderies. Aquesta xifra suposa un increment del 33,9% pel que fa al mateix període de l’any anterior. Aquest notable creixement s’explica per la recuperació dels tràfics d’agroalimentaris i la importació de carbó per la producció d’energia elèctrica.
El Port de Tarragona és el primer port de l’Estat pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris. Fins el mes de setembre el Port ha manipulat 3,3 milions de tones d’agroalimentari, xifra que representa un creixement 27,1% respecte el mateix període de l’any anterior.

La càrrega incrementa un 7,6% fins el mes d’agost

L’increment de les mercaderies carregades al Port de Tarragona, amb destinació la resta de l’Estat o destinacions internacionals, reafirma el paper de la infraestructura portuària tarragonina com a plataforma logística que facilita les exportacions i la internacionalització de les empreses del territori i de la seva àrea d’influència.

Fins el mes de setembre d’aquest 2014, destaca l’increment de la càrrega de productes energètics (+10,1%), els productes químics (+11,1%), adobs (+48,6%) i productes siderúrgics (+71,2%). Les mercaderies descarregades al Port de Tarragona també han registrat un creixement notable (+12%).