A la recerca d’una solució per al pas subterrani de Nova Torredembarra

Reunió entre l’Ajuntament i el ST d’Agricultura de la Generalitat

Per . Actualitzat el

El regidor de Medi Ambient, Eduard Rovira, es va entrevistar el passat dia 10 d’octubre amb el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) a Tarragona, Anton Ballvé. El motiu de la reunió, on van estar presents tècnics de l’Ajuntament, dels Serveis Territorials del DAAM i de la Direcció General de Medi Natural, va ser el futur del pas subterrani que comunica la zona urbanitzada de Nova Torredembarra amb la platja, un pas que va estar inundat uns mesos abans de l’estiu en ser retirada la bomba d’evacuació de l’aigua del freàtic seguint les indicacions dels mateixos Serveis Territorials.

Des d’aleshores i temporalment, s’ha anat bombant l’aigua a la zona verda d’aquesta àrea urbanitzada per tal d’evitar l’abocament directe d’aigua a l’espai natural, i el perill que comportava mantenir el pas inundat amb el trànsit de les persones pel damunt de la via del tren.

L’anterior equip de govern de l’Ajuntament i la Generalitat havien plantejat una inversió per garantir l’estanquitat del pas amb un cost superior als 60.000€ a càrrec de les arques municipals. Davant els dubtes tècnics que aquesta fos la solució definitiva per evitar la propagació d’espècies halòfiles com el canyís (Phragmites australis), s’ha pactat limitar les aportacions d’aigua del freàtic, augmentar el nivell de salinitat amb accions complementàries i un període d’observació de l’evolució d’aquesta zona.

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament s’ha compromès a dur a terme algunes actuacions per millorar l’estanqueïtat del pas amb un cost raonable, molt per sota de la despesa proposada, i a col·laborar en la realització de mesures de diversos paràmetres (salinitat, etc.) per al seguiment de la seva evolució.

Pel seu costat, la Generalitat ha proposat realitzar canals interdunars per facilitar l’entrada d’aigua del mar a les llacunes seguint les directrius dels treballs encomanats per l’Ajuntament de Torredembarra referents a la hidrologia de la zona.

Eduard Rovira ha valorat molt positivament el principi d’acord aconseguit en un molt bon clima de diàleg amb els Serveis Territorials, ja que permet mantenir el pas obert a la ciutadania amb una despesa ajustada mentre no es determina d’una manera definitiva quin és l’origen del canvi de règim d’inundació d’aquest espai natural.