L’Ajuntament congela les taxes municipals i redueix l’IBI per a l’exercici 2015

La recaptació aquest 2014 ha ascendit als 3.845.000 euros, mentre que l’any vinent s’espera que arribi als 3.919.000 euros

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2015, marcades per la congelació de les taxes municipals, així com per una reducció del coeficient de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que passa del 0,90 actual al 0,88.

La voluntat, segons l’equip de govern, és mantenir un nivell d’ingressos similar al d’anys anteriors, de manera que el que s’ha decidit fer és quantificar el nou increment del 4% que representarà el reial decret del govern espanyol per tal de compensar-lo amb aquesta disminució de dues centèsimes. L’excedent que significa aquest increment, per tant, no es destinarà a inversió com s’ha fet enguany, sinó que es compensarà amb la baixada del coeficient. La recaptació aquest 2014 ha ascendit als 3.845.000 euros, mentre que l’any vinent s’elevarà als 3.919.000 euros.

D’altra banda, s’han aprovat tres modificacions tècniques puntuals. D’una banda, la que fa referència al cementiri municipal. S’ha incorporat un epígraf que no estava recollit i que fa referència als columbaris permanents per 50 anys, pels quals s’ha imposat una tarifa de 450 euros; i als quals se’ls ha donat més especificitat en el redactat.

D’altra banda, s’ha aprovat una modificació en el redactat de la taxa per la prestació de serveis o realització d’activitats dels centres esportiu o recreatius, maquinària, o material municipal. En el text que fa referència a l’ús de la pista poliesportiva, s’afegeix «entitats del Consell Esportiu que tinguin equips de promoció», que bàsicament són les que fan ús de les instal·lacions.

I la tercera, corresponent a la taxa reguladora del preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres, s’ha establert un preu simbòlic d’1 euro per a un plànol d’Altafulla, i de 9 euros per una guia de la Xarxa de Camins del Camp de Tarragona, que no estaven reflectides.