Es presenta el Pla estratègic sanitari del Camp de Tarragona

El document servirà per millorar l’atenció sanitària i la salut de la població del territori

Per . Actualitzat el

S’ha celebrat la Jornada de presentació del Pla estratègic sanitari (PES) del Camp de Tarragona, full de ruta que recull les principals actuacions per dur a terme en els propers 4 anys amb l’objectiu de millorar l’atenció de la població del d’aquesta zona.

Aquest pla defineix 6 eixos d’actuació, 39 objectius i 121 accions planificades per portar-se a la pràctica fins a l’any 2021. Entre aquestes, seguint les prioritats definides pel Departament de Salut, destaca la voluntat d’implementar un model sanitari basat en l’atenció comunitària, que lluita contra les desigualtats en salut. En aquest sentit, s’aposta pel reforç dels recursos d’atenció a la salut mental i les addiccions en l’àmbit de l’atenció primària, i per la millora de l’atenció al pacient crònic complex, entre d’altres.

Alhora, com que la salut queda determinada per altres factors que van més enllà dels serveis sanitaris, també es proposen actuacions per afavorir la participació i apoderament de les persones envers la seva salut, a través d’un nou model de relació metge-pacient fonamentat en la decisió compartida, així com en fer efectiu el treball coordinat i integrat entre els serveis sanitaris i socials. D’altra banda, es potencia el treball en xarxa dels serveis sanitaris del territori, per assegurar una atenció integrada, per garantir el contínuum assistencial i millorar l’accessibilitat.

Per últim, s’aposta per la modernització i l’ampliació dels centres d’atenció primària i de les estructures hospitalàries, a més de reforçar i adequar els recursos dedicats a l’atenció a la salut mental i addiccions, per tal d’adaptar-se a les necessitats de la població i a les seves característiques sociodemogràfiques.

El gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, Roger Pla, acompanyat d’alcaldes i regidors de la comarca, representants d’entitats proveïdores de salut, professionals de la salut i entitats representants de la ciutadania, han participat en aquesta jornada, que dona continuïtat al procés participatiu iniciat fa uns mesos. Aquest procés ha tingut com a objectiu completar l’anàlisi dels reptes del sistema sanitari en el territori del Camp de Tarragona per establir l’estratègia dels propers anys.
El procés participatiu ha comptat amb un total de 64 persones implicades activament, amb perfils professionals, comunitaris i de ciutadania, organitzats en 4 grups de discussió. La seva missió ha estat ser interpel·lats sobre les necessitats i intervencions prioritàries per oferir una adequada prestació de serveis assistencials, així com també sobre les intervencions considerades més rellevants a l’hora de potenciar hàbits i estils de vida saludables. Els resultats d’aquest procés participatiu s’articulen en més de 500 aportacions –jerarquitzades en 26 camps temàtics–, de les quals el 85% han estat incloses en l’estratègia sanitària dels propers anys.

La Jornada ha posat de manifest la importància de la col·laboració i la unió d’esforços entre ciutadania, ajuntament i professionals de la salut per millorar la salut de la població. En aquest sentit, cal agrair la implicació de totes les persones que han col·laborat en el procés d’elaboració del pla.

A partir d’ara, es preveu iniciar progressivament la implementació de les accions i continuar compartint amb els agents del territori els avenços que es vagin assolint.