Els estudiants en pràctiques posen bona nota a la Xarxa de Santa Tecla

Més del 92% dels estudiants que es formen a la institució asseguren haver acomplert els objectius del seu programa de pràctiques curriculars

Per . Actualitzat el

Més enllà de l’assistència prestada a la ciutadania a través dels seus centres al Tarragonès i el Baix Penedès, la Xarxa de Santa Tecla també desenvolupa un paper important en la formació dels professionals del futur en els àmbits de la sanitat i de l’atenció social. Cada curs acadèmic uns 325 joves que  estudien infermeria, medicina, atenció a la dependència, treball social, administració, psicologia o manteniment d’instal·lacions, entre d’altres, fan les seves pràctiques a l’organització tarragonina. Ja sigui procedents d’universitats o de cicles formatius d’Instituts d’Estudis Secundaris, els estudiants valoren positivament el seu pas per la Xarxa de Santa Tecla de manera molt majoritària.

L’acció de la Xarxa de Santa Tecla com a entitat formativa cada vegada està més consolidada. Així es desprèn de la darrera enquesta realitzada per l’àrea de Recursos Humans entre els joves que van fer pràctiques a la institució durant el curs 2016-2017. A grans trets, els estudiants valoren molt positivament aspectes tan importants com el suport i el seguiment rebut pels tutors i tutores, la seva adaptació als equips de treball del seu lloc de pràctiques i el fet d’assolir els objectius marcats inicialment dins del programa curricular. Tot això fa que el 90% dels joves enquestats durant el curs passat estiguin d’acord a recomanar a altres estudiants la Xarxa de Santa Tecla com a institució per desenvolupar  les pràctiques. L’enquesta, realitzada amb una mostra de 110 estudiants a través de l’enviament de correus electrònics un cop finalitzades les pràctiques, conclou que a gairebé la totalitat dels estudiants els agradaria algun dia treballar a la institució sociosanitària. Per a la realització de l’estudi es van enviar un total de 203 enquestes, de les quals es va rebre contestació a les 110 esmentades amb anterioritat (un 54,2% del total d’enviaments).
Universitats i IES

Cada curs acadèmic a la Xarxa de Santa Tecla fan pràctiques estudiants dins dels àmbits de la sanitat, l’assistència social i els serveis de suport. D’aquesta manera la institució contribueix a la formació de futurs metges i metgesses, professionals d’infermeria, auxiliars, treballadors i treballadores socials, gericultores, psicòlegs, personal de manteniment, experts en dietètica, personal d’administració, de relacions laborals o de documentació sanitària, entre altres estudis. La Xarxa de Santa Tecla té un conveni marc de pràctiques amb la URV (d’on provenen la majoria d’estudiants de medicina, infermeria, fisioteràpia, educació social, treball social…) i convenis específics amb altres universitats com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona (UB) o la Universitat de Lleida (UdL).

D’altra banda, l’organització sanitària i social manté convenis amb Institucions d’Estudis Secundaris (IES) del departament d’Ensenyament de la Generalitat per a titulacions de cicles formatius com ara auxiliar de cures d’infermeria, tècnic de radiologia, tècnic d’anàlisi clínica, administració i finances o manteniment.