El dret a la llibertat religiosa

Per . Actualitzat el

La llibertat religiosa és un dret, i el marc legal d’aquesta llibertat és l’aconfessionalitat de l’Estat, que vol dir l’exquisida neutralitat de l’Estat en relació amb la religió i les creences, però que no exclou la cooperació dels poders públics amb l’Església catòlica i altres confessions, i sempre tenint com a finalitat el foment de la convivència social, cultural i religiosa.

En el context d’aquest dret, els poders públics han de promoure el coneixement de la religió a tots els nivells educatius, però no com una obligació derivada del dret de la família, posem per cas, cristiana. L’Estat (i, per tant, el govern de la Catalunya actual i de la futura o futurible Catalunya) ha de proveir l’ensenyament curricular de la religió com un bé personal i social, i també com un fet cultural, per tal d’oferir les claus per entendre el teixit més profund de la convivència, en la seva versió sobretot artística. No crec que d’aquesta obligació se’n pugui derivar un altre molt diferent: l’ensenyament, posem per cas, de la doctrina cristiana, un ensenyament que ha d’anar a càrrec, en aquest cas, de la mateixa Església catòlica i de les seves institucions formatives (catequesi, centres educatius a tots els nivells i, en definitiva, la mateixa activitat litúrgica).

Comprenc la preocupació dels poders públics pel possible radicalisme que es pugui derivar d’aquest ensenyament confessional; però els poders públics tenen a les seves mans l’arma més eficaç per evitar aquest possible radicalisme: la formació religiosa curricular, a tots els nivells), acompanyada de la selecció i de la formació permanent dels docents d’aquesta matèria.

Sé que el dret a la llibertat religiosa no s’esgota en l’ensenyament de la religió a tots els nivells, però crec que aquest aspecte del dret és fonamental. Un altre aspecte, també fonamental, és el dret a la manifestació pública de les creences. Estic convençut que la mateixa dinàmica de la diversitat religiosa del nostre país ajudarà a trobar els camins més adients per a trobar els mitjans per a la salvaguarda d’aquest dret.