El mòbil ja és el principal dispositiu per accedir a Internet entre els tarragonins

Facebook és àmpliament la xarxa social més utilitzada i Instagram creix i supera Twitter en usuaris

Per . Actualitzat el

El telèfon mòbil és el dispositiu utilitzat per un nombre més alt d’usuaris per accedir a Internet, per davant de l’ordinador de sobretaula i el portàtil. A més, aquest dispositiu ja és el més triat com a primera opció a l’hora de connectar-s’hi, segons posa de manifest l’Observatori d’Internet 2016 de la Diputació de Tarragona. Concretament, el telèfon mòbil és el dispositiu preferit per accedir a continguts i serveis d’Internet pel 47% dels usuaris, per davant del 23% que té l’ordinador de sobretaula com a principal equip, o el 20% que té el portàtil.

Pel que fa a equipament, en l’actualitat hi ha telèfons mòbils en el 97% de les llars tarragonines, l’ordinador és present en el 88% de les cases, mentre s’obren pas de manera clara les tauletes tàctils, que en cinc anys han passat de ser presents només al 6% de les llars a ser-hi al 63% en l’actualitat.

Menor ús d’Internet entre les persones amb menys ingressos i menys formació

El 86% de la població de les comarques de Tarragona utilitza de manera habitual Internet, un percentatge lleugerament superior a l’obtingut el 2015. Els perfils que presenten un menor ús d’Internet són les llars amb un nivell baix d’ingressos (fins a 1.200 euros al mes per llar), les dones, les persones de més de 55 anys, aquelles que no tenen estudis o bé tenen estudis primaris, i les persones que es dediquen a les tasques de la llar i els jubilats. Respecte a l’any anterior, s’observa un augment de gairebé 20 punts en l’ús d’Internet entre els majors de 69 anys (30% al 2015 davant el 49% actual). Tot i així, és en aquesta franja d’edat on s’observen més diferències entre homes i dones. Si bé en edats anteriors la proporció d’usuaris per sexes es manté força igualada, a partir dels 69 anys, aquesta cau dramàticament en detriment de les dones. En l’actualitat, el 64% d’homes majors de 69 anys són usuaris d’Internet, davant el 37% de les dones.

Pel que fa als serveis d’Internet, es mantenen en nivells semblants aquells que ja eren els més utilitzats: cerca d’informació, correu electrònic, lleure (música, jocs..) i missatgeria. Pugen, d’altra banda, la lectura de mitjans de comunicació (del 72 al 77%), les compres on line (del 64 al 69%) la banca electrònica (del 61 al 70%) i, molt lleugerament, els tràmits amb l’administració pública (del 60 al 63%).

Instagram avança Twitter com a segona xarxa, per darrere de Facebook

Un 71% dels usuaris d’Internet té creat un perfil en una o més xarxes socials, cosa que representa el 61% del global de població. Es tracta de les mateixes xifres de 2015. Novament Facebook és la més utilitzada amb gran diferència. El 91% de ciutadans que tenen algun perfil a les xarxes disposen d’un compte de Facebook. El 31% en té un a Instagram (l’any 2015 era el 17%) i un 28% en té a Twitter, que creix un 3%, però passa de la segona a la tercera posició pel que fa a xarxes amb més usuaris a la demarcació.

Sobre la configuració de la privacitat a les xarxes socials, la majoria d’usuaris restringeix l’accés públic al seus perfils però en diferent mesura: un 18% només deixa que una part dels seus contactes accedeixi al contingut dels seus perfils i un 48% dona accés als tots seus contactes. Mentrestant, un 16% els manté totalment públics.

L’Observatori d’Internet 2016 de la Diputació de Tarragona s’ha elaborat a partir de l’enquesta realitzada per l’empesa CERES entre una mostra de 1.000 persones residents a les comarques de Tarragona, de més de 15 anys d’edat, entre els dies 16 i 26 de novembre de 2016.