Tarragona va acollir prop de mig centenar de refugiats el 2016

Es preveu que aquesta xifra s’incrementarà els pròxims dies

Per . Actualitzat el

El subdelegat del Govern a Barcelona ia funcions a Tarragona, Emilio Ablanedo, ha fet avui balanç de les actuacions desenvolupades durant 2016 per l’Oficina d’Estrangeria de Tarragona, acompanyat per la cap de l’Oficina, Pilar Carrasco. Els responsables de l’oficina expliquen que durant el 2016 es van presentar a la comissaria provincial de la Policia Nacional de Tarragona un total de 34 peticions d’asil distribuïdes pels següents països: Guatemala: 1, Iraq: 2, Ucraïna: 6, Veneçuela, 7, Colòmbia: 3, Rep. Congo: 1, Eritrea: 9, Nigèria: 1, Kosovo: 1, Líbia: 1 i Rússia: 2. El 2015, només van ser cinc les peticions d’aquest tipus.

En aquest sentit, el maig de 2016 es van resituar 9 persones d’Eritrea procedents d’Itàlia als quals se’ls va tramitar la sol·licitud d’asil i al juny del mateix any es va reinsertar una família de quatre persones d’origen sirià procedents de Turquía. El dia 24 de gener de 2017 s’ha comunica a la Comissaria de la Policia Nacional de Tarragona l’arribada el dia abans a Madrid de 55 persones reubicades de nacionalitat siriana procedents de Grècia, de les quals catorze es traslladen a la ciutat de Tarragona. Es tracta de quatre famílies. Es realitzen un total de sis entrevistes (dues famílies compostes per marit i dona, i una altra composta per marit, dona i dos fills menors d’edat), a l’espera de resolució definitiva.

Pugen les sol·licituds de reagrupament familiar

El reagrupament familiar inicial experimenta una pujada del 12% amb 977 sol·licituds presentades. Es trenca la tendència a la baixa que es mantenia des d’anys anteriors a conseqüència de la crisi econòmica. Perquè aquestes peticions siguin resoltes favorablement cal acreditar recursos econòmics suficients per mantenir els familiars a reagrupar així com tenir un habitatge adequat. El 70% de les resolucions adoptades van ser de caràcter favorable.

Pel que fa a les persones amb residència legal a la província de Tarragona es manté la mateixa tendència que en el conjunt d’Espanya: lleugera pujada de la xifra total de residents (139.162 l’últim any, enfront de 138.532 l’anterior), descens mínim en els residents de règim general (de 69.577 a 2.015-68.789) i pujada del règim comunitari (70.373 residents a 2016, enfront de 68.955 en 2015).
Això és conseqüència de dos factors:

En primer lloc, pels processos de nacionalització per residència i en segon lloc per la modificació del reglament que regula el règim comunitari que ha ampliat el concepte de familiar de ciutadà de la Unió en relacions abans excloses del règim (parelles no inscrites i altres membres del que es denomina família extensa).

Per tipus d’autorització de residència, els residents de llarga durada representen un 92% dels ciutadans extracomunitaris residents legals a Tarragona.

Per nacionalitats les més nombroses de extracomunitaris són la marroquina (37.511 persones), seguida de la Xina (3.586) i el Pakistan (3.272). Pel que fa a comunitaris: Romania (33.512), Itàlia (4.477), i Gran Bretanya (3.580). Es tracta de dades a 30 de juny de 2016 del Observatori Permanent de la Immigració del Ministeri d’Ocupació. Pel que fa a l’estada d’estudis, a Tarragona hi havia a 30 de juny de 2016, 322 persones en aquesta circumstància, una xifra molt similar a la de l’any anterior.

L’Oficina d’Estrangeria de Tarragona ha atès 36.463 persones, el 24% amb cita prèvia. Van demanar cita 8.709 persones, un nombre menor que el 2015 que es van donar 11.945 cites. El descens es deu al fet que no cal sol·licitar cita per presentar sol·licituds de renovació o pròrroga d’autoritzacions. Es van presentar 957 sol·licituds de residència per circumstàncies excepcionals, un 10% menys que 2015 així com 1.125 sol·licituds de renovació d’autoritzacions temporals de residència, un 12% menys que el 2015. Cal destacar que les consultes realitzades pels ciutadans i respostes per correu electrònic s’han duplicat respecte a l’any 2015.

Pel que fa al nombre de sol·licituds d’autoritzacions presentades a la província va ser de 11.520 el 2016, un 17% menys que l’any anterior, 2015, en què hi va haver 14.019. Per tant, el nombre de resolucions va baixar, en proporció, de les 14.966 de 2015 a les 11.518 de 2016. Es manté el descens en el termini de resolució que ha passat dels 43 dies en 2011 als 28 de 2016, 62 menys del que estableix la normativa com a màxim. Pel que fa a les sol·licituds resoltes van ser concedides el 80%.

En 2016 es van presentar 4.070 sol·licituds de residència de llarga durada, un 40% menys que el 2015. Cal tenir en compte que el 2015 van accedir a la residència de llarga durada els ciutadans estrangers que es van regularitzar durant 2010, any en què va ser molt elevat el nombre de sol·licituds i concessions d’autoritzacions de residencia.Cabe destacar també que es van presentar 2.325 sol·licituds de targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, amb un increment del 20% respecte a 2015. a més es van formalitzar 742 sol·licituds d’estada per estudis, incloses sol·licituds inicials i pròrrogues, sent un nombre semblant a l’any 2015 .

Lluita contra el frau

La Subdelegació del Govern de Tarragona segueix aplicant ” rigorosos sistemes de control “per detectar possibles simulacions tant del vincle de parentiu com de les relacions laborals al·legades per accedir a autoritzacions d’estrangeria. En 2016 es van iniciar 258 procediments d’extinció d’autoritzacions: 13 per haver estat obtingudes de manera fraudulenta (mitjançant empreses fictícies en la seva major part), 187 per absències prolongades del territori nacional, 23 per condemnes penals per delictes sancionats amb penes privatives de llibertat superiors a un any i 35 extincions de targeta de familiar de ciutadà de la UE realitzades en virtut de l’article 9 bis del RD 240/2007, que permet comprovar el manteniment de les condicions per residir a Espanya dels ciutadans comunitaris i els seus familiars .D’altra banda durant 2016 l’Oficina d’Estrangeria de Tarragona va sol·licitar 25 informes a la Policia Nacional per a verificar l’autenticitat de la relació de parella argumentada en peticions de targeta de familiar de ciutadà comunitari. En aquest sentit, es van demanar 19 informes a la comissaria de Tarragona, 16 per parella de fet (12 d’ells van resultar desfavorables) i 3 per matrimonis (tots desfavorables); mentre que a la de Reus es van sol·licitar 6 informes (tots ells van ser desfavorables).