La Xarxa de Santa Tecla crea la figura de la infermera consultora experta en diabetis

Aquesta experiència pionera en aquesta malaltia situa el pacient al centre del sistema

Per . Actualitzat el

En els darrers anys, la incidència de la diabetis –especialment  la de tipus 2, és a dir, la relacionada amb l’obesitat i amb el mode de vida de les persones– ha anat creixent exponencialment i ja s’ha convertit en un dels principals problemes de salut a tot el món. Conscients de la necessitat d’enfocar el tractament d’aquesta malaltia d’una manera més eficaç, la Xarxa de Santa Tecla ha creat aquesta figura, vinculada amb la Unitat d’Endocrinologia, que ha de permetre unificar els criteris i protocols en el maneig dels dispositius d’aplicació dels tractaments i alhora formar i assessorar tant els professionals i els mateixos pacients en el seu ús, entre moltes altres tasques.

Olga Gómez, amb una llarga experiència en el tractament i la investigació infermera en diabetis, és la nova ICE de la Xarxa de Santa Tecla, una figura que no existeix en cap altre centre del sistema sanitari català i que té com a missió principal esdevenir el nexe d’unió entre l’equip d’endocrinologia, els professionals dels diferents àmbits assistencials i els mateixos pacients, per a l’optimització del maneig d’aquesta patologia.

Entre les seves funcions principals hi haurà l’educació de professionals i dels pacients i els seus familiars en la malaltia; també la consultoria permanent tant de manera immediata com virtual,  la formació i la investigació, valorant les evidències dels estudis que es realitzen en les diferents societats investigadores i els avenços en dispositus i tractaments que apareixen al mercat, per tal d’incorporar-los a la pràctica. També s’encarregarà d’assessorar en l’adquisició de nous equips  i dispositius per als centres sanitaris així com de recollir totes les aportacions dels professionals i implantar innovacions que resultin beneficioses, establint circuits que permetin  donar un tractament unitari als pacients, independentment del centre on es visiten.

«La infraestructura de la Xarxa, amb dos hospitals i sis centres d’atenció primària, requeria una figura que unifiqués la tasca de tots els professionals que tenen relació amb el tractament de la malaltia per facilitar-los la seva tasca i també per revertir en benefici dels pacients», assegura Olga Gómez.